Cheirón spol., s.r.o.

Alej Svobody 56, 323 18 Plzeň


Tel.: +420 377590411, fax.: +420 377590435


Chirana Injecta CZ spol., s.r.o.

Skálová 14, 18 100 Praha 8


Tel.:, fax.: +420 233555079


HZZ, a.s.

Gajdošova 82, 615 00 Brno


Tel.: +420 548210535, fax.: +420 548210485

www.hzz.cz